Annie

klik om te vergrotenTer dankbare herinnering aan
Zuster Marianne
Anna Johanna Agnes Maria Lucassen

Zij werd geboren to Laren N.H. op 22 februari 1920 en trad in bij de zusters van „De Voorzienigheid" in 1942. Zij overleed to Bussum in bet Gerardus Majella ziekenhuis op 17 juni 1986. Zij is op 21 juni begraven op het zusterskerkhof van “Bosbeek" te Heemstede, waar zij de vreugde van de verrijzenis wacht.

Zuster Marianne, die ruim drie en veertig jaar lid was van onze congregatie, is onverwacht van ons heengegaan en haar plotseling sterven heeft een diepe indruk op ons gemaakt.
Zij werd getroffen door een hartinfarct toen zij haar zorgen gaf aan een van de velen die haar zo na aan bet hart lagen.
Onverwacht werd zij opgeroepen, maar niet onvoorbereid, want haar eigen woorden zijn: „God U bent er, doe maar met mij dan zal ik er zijn voor mensen om mij ... "
Die mensen om haar been waren vele jaren de zwakbegaafde kinderen aan wie zij met veel liefde, maar ook zeer vakbekwaam, onderwijs gaf. Toen zij de school achter zich moest laten, vond zij echter weer velen op haar weg, aan wie zij haar zorg wist te geven, beschikbaar als zij was vanuit haar toewijding aan de Heer.
Zuster Marianne heeft ook donkere dagen gekend, maar haar vertrouwen in de Voorzienigheid en haar geboeid zijn door de Heer hebben haar steeds overeind gehouden.
Door alles heen behield zij een grote liefde voor de congregatie.
Wij weten uit woorden die zij ons naliet, dat zij geloofde in de scheppende God, die elke dag in mensen bezig is, die vraagt dat wij geven èn ontvangen, niet krampachtig, maar in ontvankelijkheid.
Vanuit deze houding probeerde zuster Marianne to leven.
Daarom mogen wij geloven en vertrouwen, dat deze God haar nu zal herscheppen tot een nieuw en onvergankelijk, vreugdevol bestaan bij Hem. Aan allen die meeleefden met ons en de familie bij het overlijden van zuster Marianne zeggen wij onze oprechte dank.

Zusters van „De Voorzienigheid", Amsterdam
en familie

klik om te vergroten

 

 

 

 

 

 

 

 

Go back


een Koudekant Productie i.s.m. OOP Unlimited