Louietje

Aloisius Joannes Franciscus Maria

Louietje werd op de dag van zijn geboorte in de kerk door de pastoor gedoopt, terwijl hij de volgende dag overleed. Hij kreeg dus geen nooddoop. Als in die tijd een kind ongedoopt stierf, was het volgens de Katholieke Kerk nog maar de vraag, of een kind voldoende van de erfzonde was bevrijd om in de katholieke hemel te komen. Zo'n kind werd dan begraven in het niet-officiële deel van het katholieke kerkhof.
De doods-oorzaak is niet bekend. Wel stond zijn vader er op, dat bij de doop van de volgende kinderen het doopwater werd verwarmd.
Hoewel Louietje maar twee dagen leefde en hij één van de zestien was, was er toch het nodige verdriet: zijn jongere zus Maria herinnerde zich nog goed, dat zij met haar vader vaak "grafje ging kijken".

klik voor vergroting aangifte geboorte

 

Go back


een Koudekant Productie i.s.m. OOP Unlimited