Hoe neef Louk Bots zijn oom Frans Lucassen beschreef

Frans Lucassen heeft het niet alleen maatschappelijk ver gebracht maar hij was ook een imposante verschijning.
Hij was de eerste katholiek die toegelaten werd tot de Grote Club waarvan de leden vnl. voortkwamen uit bankiers, scheepvaart- en assurantiekringen.

Het besluit van Frans om op 70-jarige leeftijd zijn onvrijwillig afgebroken priesterstudie (door het overlijden van zijn vader moest hij de kost gaan verdienen) - na 55 jaar en een gezin met 15 kinderen - te hervatten getuigt van een enorme ambitie en wilskracht. Daarbij moet het harde leven in een Benectijner klooster met karige maaltijden en nachtelijke koorgebeden hem - na zijn luxe leven - zwaar gevallen zijn.
Frans werd priester gewijd in 1958 en overleed 6 jaar later bijna 80 jaar oud.

Voor de familie Kuijt heeft Frans Lucassen veel betekend.
Hij werd vaak geraadpleegd en zijn mening werd hogelijk gewaardeerd.
Zeer verdienstelijk heeft hij zich gemaakt toen Ger Kühling, de man van Suus in 1928 op 32-jarige leeftijd plotseling overleed. Frans heeft toen Suus met leningen, waarvoor hij persoonlijk borg stond, in staat gesteld de manufacturenwinkel van Ger voort te zetten en tot bloei te brengen.

Als samensteller van dit boek wil ik memoreren dat ik aan oom Frans mijn eerste baan te danken heb. Na mijn HBS wilde ik graag in de productenhandel werken en dank zij oom Frans kwam ik bij een eerste klas firma op dat gebied terecht.

Mijn jongste broer Frans was een petekind van oom Frans en tante Agnes en daar had hij het wel mee getroffen. Oom Frans zocht altijd aparte cadeaus uit. Hij was ook iemand die altijd het nieuwste had en deed: wat waren wij verrukt toen hij bij ons op de Keizersgracht kinderfilms vertoonde!

Go back


een Koudekant Productie i.s.m. OOP Unlimited