Oude Lucassengeschiedenis

De Lucassens in vorige eeuwen

In de 17e eeuw was er een zekere Lucas Gerritsen, wonend te Zevenaar, ca. 15 km. van Arnhem. Dat behoorde in die tijd tot een enclave van het Pruisische hertogdom Kleef, waar nog al eens oorlogs-schattingen werden opgelegd en waar de soldaten door gebrek aan soldij nog al eens aan het plunderen sloegen en archieven in brand staken. Over deze Lucas Gerritsen is dan ook weinig bekend.
Op 28 september1692 kreeg Lucas Gerritsen te Zevenaar een zoon Berndt. Deze Berndt Lucas-zoon werd wever en trouwde op 11 november 1727 met Mechtelt ten Spolder. Zij kregen tien kinderen, waarvan de oudste Johannes Franciscus werd gedoopt op 4 oktober 1728 in de St. Andreas parochie binnen de stadsmuren van Zevenaar. Deze Johannes Franciscus is zeer waarschijnlijk dezelfde als de Jan Lucassen, die omstreeks 1756 wordt benoemd tot R.K.schoolmeester te Zevenaar en die trouwde met Wilhelmina Kolenbrander.
Zij kregen minstens vijf kinderen, o.a. Antonius, geboren 28 november 1759.
Omstreeks 1785 bleek schoolmeester Jan Lucassen, wegens gestadige schooloeffening van een goed gezigt berooft, als het nodigste instrument voor een schoolmeister, en also uijt die reeden alleen onbequaam sulk ambt, waaraan de geheele stadt veel gelegen is, na behoren waer te nemen.
Er bestonden in die tijd al wel brillen, maar die waren van slechte kwaliteit en onbetaalbaar voor een middenstander.
Schoolmeester Jan Lucassen werd wegens zijn slechte gezichtsvermogen weggepromoveerd tot koster op zijn 60e jaar. Vier jaar later, toen zijn vrouw op 4 mei 1789 overleed aan borsttering, bleek hij pas echt zodanig van''een goet gezigt berooft", dat hij als koster het invullen van de begrafenisregisters moest overlaten aan zijn zoon Wilhelmus, een jongere broer van onze voorvader Antonius.
Jan Lucassen overleed op 12 februari 1801 aan een borst-ziekte, 74 jaar oud.
In 1775 nam zoon Antoni, ca l6 jaar oud, de benen naar Holland. Misschien was hij het geschoolmeester van zijn vader beu of misschien wilde hij de militaire dienst ontlopen en dacht hij in het meer welvarende en minder oorlogszuchtige Holland meer te kunnen bereiken.
Antoni kwam uiteindelijk terecht in Amsterdam, dat in de 18e eeuw ca. 66000 immigranten uit Duitsland heeft moeten verwerken.
Op 29 april 1791 trouwde Antoni als 30-jarige met Gesina Muller, een Roomsche van 27 jaar. Hij had " een neering in het klijn". Hij werd begraven op 16 januari 1801 onder de naam "Antoni Lucas" wonend op de N.Z. Agterburgwal.
Ook zijn vrouw Gesina Muller werd niet oud: zij stierf op 22 juli 1808, 44 jaar oud.
Hun beide zoons, de 11-jarige Bernard en de 9-jarige Antoni worden 7 dagen later in het Roomsch Burgerweeshuis van Amsterdam geplaatst, elk met hun legitieme portie, zijnde f25,- per kind. Bernard sterft in dat weeshuis binnen twee jaar, maar Antoni verzoekt, als hij bijna 14 jaar is, zijn ontslag en krijgt mee:2 hemden, 2 dassen, borstrok, blauw buisje en broek, 2 paar schoenen, 1 paar kousen en een kerkboek, alsmede f75,- in contanten, welke aan Rijndert Jansen te Valburg bij Arnhem ter hand zijn gesteld, die aangenomen heeft voor hem verder te zullen zorgen.
Op 6 juli 1821 wordt Antoni Lucassen in Arnhem vrijgeloot van militaire dienstplicht. Hij is dan broodbakker en heeft als signalement: Lang: 1 El 622 streep (= 1 meter en 622 millimeter),Aangezigt:Ovaal; Voorhoofd: Plat; Oogen: Blaauw; Neus en mond: Klein; Kin: Rond; Haar: Ligtbruin; Wenkbrauwen: Idem; Merkbaren Teekenen: Pokdalig.
In 1821 moest het fotograferen nog worden uitgevonden.
Bij die dienstplichtkeuring wist Antoni niet meer de naam van zijn moeder!
Op zijn 26e jaar blijkt hij als broodbakker in Amsterdam te wonen. Hij trouwt op 2 maart 1825 met Maria ter Linden, die na vier jaar overlijdt. Vijf maanden na haar dood trouwt broodbakker Antoni Lucassen opnieuw, nu met Joanna Catharina Wesseling, 31 jaar oud, dochter van een schilder. Zij krijgen vier kinderen o.a. Bernardus Rutgerus Lucassen, die een banketbakkerij op de St.Luciensteeg no. 26 in Amsterdam had.
Diens zoon is de Frans Lucassen, die met Agnes Kuyt zestien kinderen kreeg en die later als weduwnaar monnik werd in de
Benedictijner Abdij in Oosterhout.

Ca. 1670 - ca. 1710: LUCAS GERRITSEN
28 - 9 -1692 - ca. 1750: BERNDT LUCAS-ZOON
4-10-1728 - 12-2-1801: JOH. FR. LUCASSEN
28-l1-1759 - 16-1-1801: ANTONIUS LUCASSEN
26-11-1798 - 4-11-1841: ANTONI LUCASSEN
27-9-1836 - 5-1-1900: BERN. RUTG. LUCASSEN
30-11-1884 - 19-11-1964: FR. ENGB. M.LUCASSEN

 

Het gezin waarin Frans Lucassen geboren werd

Bernardus; klik om te vergrotenDe vader van Frans Lucassen heette BERNARDUS RUTGERUS LUCASSEN.
Hij leefde van 27-9-1836 tot 5-1-1900 en was banketbakker in de St. Luciensteeg 26 te Amsterdam. Uit zijn eerste huwelijk kreeg hij 8 kinderen en uit zijn tweede huwelijk 5 kinderen.

De kinderen van zijn eerste vrouw, ANNA CATHARINA DE LAT zijn:

1. PIET (Petrus Joannes Maria) geboren dd. 1-4-1868 en overleden dd. 7-11-1907 aan TBC, 39 jaar oud. Hij had 12 ambachten en 13 ongelukken en door financiële kwesties leefde hij in onmin met zijn tweede moeder, Susanne Südkamp.
Piet huwde eerst met Victorine v.d.Heuvel, die een Indonesische moeder had. Zij kregen 2 kinderen, t.w. Susan, die op haar 3e jaar overleed en Henry, die op 27-5-1935 trouwde met "Zus"(Josephine) Berlage, uit welk huwelijk geboren werden: Peter, Vic, Anke en Henk.
Het tweede huwelijk van Piet was met Anna Rovers. Uit dit huwelijk kwamen ook twee kinderen, t.w. Jan en Bep. Jan was de mijningenieur, die in de familie doorging voor "zwarte Jantje uit Geleen"(waarschijnlijk vanwege zijn zwarte haren) Jan trouwde met Feef Berger en kreeg 6 kinderen, t.w. Paul, Jan, Ben, Els, Peter en Genoveva.
Het andere kind uit het tweede huwelijk van Piet, Bep (Elisabeth) trouwde met Teun Swinkels en zij kregen 4 kinderen, t.w. Sjef, Teun, Frits en Vincent.

2. JULIENNE (Anna Gertudes Maria), geboren dd. 27-2-1871. Zij werd kloosterzuster en werkte in het sanatoriun Dekkerswald bij Nijmegen.

3. HENRY (Hendricus Antonius Maria), geboren dd. 7-2-1873, overleden dd.29-12-1899. Hij ging naar een katholiek jeugd-internaat in Oudenbosch, maar kwam op zijn 13e jaar weer naar huis. Hij is in de banketbakkerij van zijn vader gaan werken en bleef ongehuwd. Hij werd maar 26 jaar.

4. ANTOONTJE (Antonius Bernardus Maria), geboren dd. 29-8-1875 en overleden dd. 25-5-1876. Hij werd dus nog geen 9 maanden oud.

5. COR (Antoinette Cornelia Maria), geboren dd. 29-10-1876. Zij was coupeuse bij "De Duif" in Amsterdam en bleef ongehuwd. Zij keek nog al zuur en werd daarom wel "tante Knor"genoemd.

6. JAN (Johannes Maria), geboren 5-10-1878, overleden dd. 19-10-1942.Hij was o.a. kapelaan in de St.Willibrorduskerk te Amsterdam, "waar hij zoo zegenrijk werkte, dat zijn bisschop hem benoemde tot voorzitter van het R.K.Juvenaat in het bisdom Haarlem".Later werd hij benoemd tot deken te Beverwijk en in zijn laatste levensjaren werd hij "gedrukt door een geheime kwaal, welke zijn eertijds zoo stoere kracht geleidelijk aan sloopte"(hij werd dement).

7. LENA (Helena Joanna Maria), geboren dd. 26-6-1881, overleden dd. 22-10-1951. Op 4-11-
1920 (dus 39 jaar oud) trouwde zij met weduwnaar Gerrit Dekker. Zij kregen twee kinderen: Jan en Aagje. Gerrit Dekker "zat in de tabak". Hij woonde op de Prinsengracht 512 in Amsterdam en had uit zijn eerste huwelijk met Agatha Bloem drie kinderen t.w. Gerrit, Piet en Toos. Piet en Toos sloten een "kruis-huwelijk": Piet trouwde met een dochter en Toos met een zoon uit het zelfde gezin, het gezin v.d. Weyden.

8. FRANSJE (Franciscus Bernardus Antonius Maria) geboren dd. 11-3-1883, overleden dd. 19-3-1883 (dus 8 dagen oud !)Op 20-3 1883 werd zijn overlijden aangegeven tegelijk met die van zijn moeder, overleden op 18-3-1883 en misschien zijn ze wel samen in één kist begraven. In die tijd stierven moeders vaak aan kraamvrouwen-koorts.

Tweede huwelijk dd. 7-2-1884 met SUSANNA MARIA THEDORA SÜDKAMP:

klik om te vergroten9. FRANS (Franciscus Engelbertus Maria), geboren dd. 30-11-1884, overleden dd. 18-11-1964. Hij was tot zijn 16e jaar op het klein-seminarie Hageveld, maar moest er af om financiële redenen: zijn oudere broer Henry en zijn vader, die samen de bakkerij exploiteerden, overleden beiden omstreeks 1900. Op 25-8-1910 trouwde Frans met Agnes Kuijt en ze kregen 16 kinderen: Jan , Wil, Ton, Liny, Leo, Louis, Maria, Annie, Vincent, Nettie, Paul, Gerard, Hans Boy, Mia, Lous. Toen Frans enige jaren weduwnaar was, werd hij op zijn 74e jaar alsnog priester bij de Benedictijnen van de Paulus-abdij in Oosterhout.

10. LEVENLOOS geboren zoon dd. 5-11-1885.

11. MIES (Maria Elisabeth Magdalena), geboren dd. 2-10-1886, overleden dd. 19-4-1973. Zij werd Mavo-onderwijzeres en bleef ongehuwd.

12. ANTON (Antonius Maria), geboren dd. 17-8-1888 en overleden dd. 9-2-1967. Op 25-4-1922 trouwde hij met Jeanne-Marie Jansen. (de kinderen, die die Franse voornaam te moeilijk vonden, noemden haar "tante scharrelmarie"). Zij kregen 12 kinderen t.w. Ben, Els, Suzan, Nettie, Toos, Rob, Louk, Tillie, Noor, Ton, Frans, Paultje. Ter gelegenheid van zijn veertig jarig jubileum als lid van het armbestuur van het Begijnhof werd hij door de Paus benoemd tot ridder in de orde van St.Silvester. Hij had de cargadoorsfirma A.M.LUCASSEN te Amsterdam.

13. TOOS (Catharina Maria), geboren dd. 16-4-1892, overleden dd. 27-7-1975. Net zoals haar zuster Mies werd ook zij onderwijzeres en bleef ongehuwd .

Het geloof in de R.K. Kerk speelde dus een belangrijke rol, vooral als men bedenkt, dat bij het opdoeken van de banketbakkerij wegens overlijden van vader Bernard en zoon Henry moeder Susanna aan een bovenwoning geholpen werd bij het Begijnhof (N.Z.Voorburgwal 383) door haar heeroom Monseigneur Klönne, Eerste Kamerheer van de paus en Rector van het Begijnhof. Deze heeroom was ook leraar geweest bij het seminarium Hageveld, waar Frans Lucassen tot zijn 16e jaar verbleef, en waar Jan Lucassen "cum laude "slaagde.

 

klik om te vergroten Susanna op latere leeftijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Go back


een Koudekant Productie i.s.m. OOP Unlimited