De familie Ter Meulen


(Bernar-)Dina ter Meulen was de moeder van Agnes Kuijt, die trouwde met Frans Lucassen

 

Jan Adams Nunninck is korenmolenaar van de, achtkantige stellingmolen op de Sassenpoortwal to Zwolle. De molen staat op heel wat oude prenten afgebeeld. Zijn zoon Adam Nunninck (1672-1720) volgt hem op als molenaar. Hij wordt de eerste drager van de familienaam Ter Meulen. Zijn nazaten blijven deze.naam voeren. Het is een prachtig voorbeeld van een molen die naam-gaf aan een molenaarsgeslacht. De korenmolen bleef 130 jaar - vier generaties lang - in bezit van de familie. Op 19 november 1804 werd de molen verkocht aan ene Jan Bos door Claas, Catharina, Magteld en Leendert ter Meulen. Helaas viel de korenmolen in 1870 onder de slopershamer. Alleen de molenaarswoning bleef staan. Deze is nog steeds te bewonderen op de oude Sassenpoortwal, thans Wilhelminasingel.
Molenaars stonden vroeger in aanzien. Ze werden gerekend tot de goede burgerij. Maar dan moest het economisch en persoonlijk wel goed met ze gaan. Er waren heel wat risico's. Zo betekende het overlijden van de molenaar dikwijls het einde van het molenbedrijf. Alleen wanneer er opvolgers waren bleef de molen in bedrijf
Jan ter Meulen, de derde generatie molenaar op de korenmolen, kwam in december 1876 to overlijden. Hij liet Johanna Kops achter met elf kinderen. Gelukkig konden zij en haar zonen Adam en Leendert het molenbedrijf voortzetten. In haar testament van 13 januari 1790 prolegateert ze aan haar zonen Adam en Leendert `ieder een som van 35 gl jaarlijks af te rekenen van de dag van `t overlijden van haar man en sulks wegens het waarnemen van desselfs koornmolen'. Het ondernemen zat de familie in het bloed. Latere generaties hebben meer dan honderd jaar lang het `volkswarenhuis' en het latere 'postorderbedrijf' Ter Meulen als familiebedrijf gerund. Stichter was Hendricus Bernardus Johannes ter Meulen (1873-1922). Hij begon op 26 september 1897 met de opening van een manufacturenwinkel in Rotterdam en legde de basis voor het familiebedrijf.

Klik hier voor oude foto's van de familie ter Meulen

Go back


een Koudekant Productie i.s.m. OOP Unlimited